Uslovi korištenja

Općenito

Ovi Opšti uslovi korištenja Internet stranice www.casamia.ba (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) utvrđuju uslove i pravila koja se odnose na upotrebu Internet stranice www.casamia.ba.

Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici izražavaju svoj pristanak na ovdje navedene uslove i pravila te se slažu s korištenjem Internet stranice www.casamia.ba u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik snosi osobnu odgovornost za zaštitu povjerljivosti svojih lozinki, ako su takve lozinke prisutne.

Korisnik je svjestan da ponekad mogu nastupiti tehnički problemi na Internet mreži, što može rezultirati prekidom usluga ili drugim događajima koji su izvan kontrole Izdavača. Iz tog razloga, Izdavač nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka koji može nastati tijekom prijenosa informacija putem Interneta ili zbog drugih događaja koji se mogu dogoditi tokom pružanja usluga od strane Izdavača.”

Promjena Opštih uslova korištenja

Izdavač zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ili ukine bilo koji aspekt poslovanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, dostupnost, sadržaj i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranice.

Osim toga, Izdavač može prestati slati informacije ili određene dijelove informacija, mijenjati ili ukidati bilo koji način prijenosa podataka te mijenjati brzine prijenosa podataka i druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo, bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od navedenih Opštih uslova korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Takve promjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili plaćanja. Ako dođe do promjene Opštih uslova korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.casamia.ba, smatrat će se da prihvata Opšte uslove korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Opštih uslova korištenja važi prema trećim stranama odmah po objavljivanju na Internet stranicama www.casamia.ba.

Svako korištenje ovih Internet stranica nakon takvih promjena, osim za upoznavanje s izmjenama Opštih uslova korištenja, smatrat će se kao prihvatanje tih promjena

Ponašanje korisnika

Obaveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.casamia.ba isključivo u skladu s zakonima Bosne i Hercegovine, kao i opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi materijale koji bi mogli ugroziti ili na bilo koji način kršiti prava drugih, materijale koji su nezakoniti, uvredljivi, klevetnički, koji narušavaju privatnost, vulgarni, obsceni ili na bilo koji način nepoželjni u civiliziranom komuniciranju, koji potiču na nezakonite aktivnosti ili krše bilo koji propis, te koji sadrže oglašavanje ili promociju proizvoda i usluga bez izričitog, prethodno pisanog odobrenja Izdavača.

Bilo koje ponašanje Korisnika koje, prema diskrecijskom ocjeni Izdavača, ograničava ili ometa druge Korisnike u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.casamia.ba, strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranicu www.casamia.ba u svrhu oglašavanja ili promocije bilo koje komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne djelatnosti, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.casamia.ba da se pridruže drugoj online ili offline usluzi koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju Izdavaču.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.casamia.basu vlasništvo Izdavača i zaštićeni su zakonom ili su korišteni uz odobrenje nositelja autorskih prava, nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, te uz ostala potrebna odobrenja. Izdavač također zadržava autorska prava na sve idejne sadržaje Internet stranice www.casamia.ba, koji su neophodni za njen ispravan i nesmetan rad.

Bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili bilo koji drugi oblik izmjene ovih Internet stranica i/ili materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na tim Internet stranicama ili bilo kojeg drugog dijela ovih Internet stranica bez prethodnog pisanog odobrenja Izdavača strogo je zabranjeno. Svako kršenje ove zabrane može rezultirati povredom autorskih prava, prava na žig i drugih prava, te može pokrenuti različite pravne postupke, uključujući i kazneni progon.

Korisnik nema dopuštenje da mijenja, objavljuje, prenosi, sudjeluje u prenošenju ili prodaji, stvara izvedenice ili na bilo koji drugi način iskorištava bilo koji sadržaj s Internet stranice www.casamia.ba, u cjelini ili djelomično. Također nije dopušteno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalna upotreba preuzetih materijala.

Korisnik može preuzeti, ispisivati i pohranjivati materijale zaštićene autorskim pravom sa stranice www.casamia.ba isključivo za svoju osobnu upotrebu.

Korisnik se obvezuje da neće postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim materijale na Internet stranici www.casamia.ba koji su podložni autorskom pravu, pravima na žigovima ili drugim pravima bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik je isključivo odgovoran za bilo koju štetu koja proizlazi iz kršenja ove obveze. Korisnik je odgovoran za utvrđivanje postoji li prava na materijale na Internet stranici prije nego ih koristi. Izdavač nije obvezan objaviti ili provjeriti takve informacije.

Postavljanjem materijala na Internet stranici www.casamia.ba, Korisnik garantuje da je vlasnik prava na tim materijalima te da je Izdavaču pravno valjano i besplatno dao neisključivo pravo korištenja, reprodukcije, modificiranja, prilagodbe, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvih materijala. Drugi Korisnici imaju pravo pristupiti, pregledavati, pohranjivati ili reproducirati takav materijal samo za svoju osobnu upotrebu.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie) je informacija koja se pohranjuje na računar Korisnika od strane Internet stranice koju posjećuje. Obično sadrži postavke Korisnika i postavke za Internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada Korisnik ponovo posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, omogućujući joj da prikaže informacije prilagođene Korisnikovim potrebama.

Kako bi osigurala pravilan rad Internet stranice www.casamia.ba, daljnje unapređenje i poboljšanje Korisnikovog iskustva pregledavanja, Internet stranica www.casamia.ba pohranjuje malu količinu informacija (kolačiće) na Korisnikovo računar.

Korištenjem Internet stranice www.casamia.ba bez promjene postavki koje bi uskratile saglasnost za pohranu kolačića na računar Korisnika, Korisnik prihvata upotrebu i pohranu kolačića na svom računaru. Ako Korisnik ne želi da kolačići budu pohranjeni na njegovom računaru, može ih onemogućiti, ali će i dalje moći pregledavati Internet stranicu www.casamia.ba, iako mu pojedine funkcije možda neće biti dostupne.

Više informacija o kolačićima, načinu njihove upotrebe, pohrane i blokiranja možete pronaći na Internet stranici www.casamia.ba pod sekcijom ‘Upotreba kolačića’, dostupnoj na linku: www.casamia.ba/Upotreba-kolacica.

Završne odredbe

Ako se neka od odredbi ovih Opštih uslova korištenja smatra ništavom, to neće utjecati na valjanost drugih odredbi ovih Opštih uslova. Preostali dijelovi ovih Opštih uslova ostaju na snazi, a ništavna odredba bit će zamijenjena odredbom koja po smislu i svrsi najbolje odgovara ništavoj odredbi.

Nesvršavanje prava od strane Izdavača u vezi s ovim Opštim uslovima neće se smatrati odricanjem od tih prava niti bilo kojih drugih prava navedenih u ovim Opštim uslovima.

Mlađima od 14 godina zabranjeno je korištenje Internet stranice www.casamia.ba.

Za sve pravne sporove koji proizlaze iz korištenja Internet stranica www.casamia.ba nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Gračanici.

Registracijom ili otvaranjem korisničkog računa na Internet stranici www.casamia.ba smatra se da je Korisnik ovih Opštih uslova u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Kontakt

Adresa

Kranjčevićeva 21 71000 Sarajevo, BiH

Telefon

+387 (0) 33 666-365
+387 (0) 33 666-365

Email

info@casamia.ba

Upit za proizvod: Uslovi korištenja

Kako bi dobili više informacija vezanih za ovaj proizvod, molimo vas da popunit formu koja se nalazi ispod. Nakon popunjavanja i slanja forme u najkraćem roku će vas kontaktirati neko od naših uposlenika.

Kontakt forma